Logo projektu
Adresa infobodu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská a Česká republika
hidden
Európska Únia, Európsky fond regionálneho rozvoja


areatlac

13.6.2013
Podprahová zákazka - SPRÁVA O ZÁKAZKE

SPRÁVA O ZÁKAZKE (.pdf)
Predmet zákazky: "Výroba a tlač propagačných materiálov"
ZÁPISNICA z vyhodnotenia ... (.pdf)
Informácia o otváraní ponúk (.pdf)
Výzva (.pdf)
Súťažné podklady (.docx)
Objednávka č.1/2014 SK-CZ (.pdf)
Rámcova dohoda č.1/2013 ... (.pdf)


sipka

Projekt: SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIAProjekt svojimi aktivitami vytvára systém trvalej cezhraničnej spolupráce. Zabezpečuje presun a výmenu informácií, skúseností, poznatkov, zvýšenie cezhraničnej komunikácie, ktorá bude podporená vytvorenou sieťou medzi partnermi projektu. Široký tématický záber posilňuje sociálny a hospodársky rozvoj pohraničia, čo je prioritným cieľom Programu. Projekt je dôležitý pre rozvoj zvýšenia kvality a vedomostí podnikateľského prostredia na úrovni cezhraničných regiónov.

sipka

Cieľová skupina:  • malé a stredné podniky,
  • odborné komory, zväzy, asociácie, združenia,
  • verejná správa, samospráva,
  • študenti.
Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:
  • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Českej republike a na Slovensku,
  • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
  • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
  • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
  • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
  • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.
Realizácia projektu sa začala v mesiaci august 2012, úspešné ukončenie projektu bolo v mesiaci júl 2014.
Poskytovanie informácií, dopytov ohľadne podnikania v ČR je aj naďalej poskytované v Infobode SK-CZ.

Partner projektu:logo KHK Vavrečkova 5262, 760 01 ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00420-572-154 555, -554, -553
Fax : 00420-572-154 554
E-mail: info@khkzlin.cz
http://www.khkzlin.czdomov sitemap © 2012 SOPK Žilina