Logo projektu
Adresa infobodu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská a Česká republika
hidden
Európska Únia, Európsky fond regionálneho rozvojaareatlac

sipka

Aktivity projektusipka

Aktivity realizované ŽRK SOPK:ZALOŽENIE INFOBODU SK-CZ (koordinačného centra pre cezhraničnú spoluprácu SK-CZ) A SPUSTENIE ČINNOSTI:


Zriadenie „INFOBODU“ v Žiline, propagácia infobodu, poskytovanie informácií pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.

ROADSHOW INFOBODU v Žilinskom kraji:


Realizácia série piatich workshopov konaných v regiónoch Žilinského kraja (Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie a Kysuce) so zameraním na stimuláciu regionálneho podnikateľského prostredia a poukázanie na nové možnosti podnikania v cezhraničných regiónoch, špecifiká podnikania (dane, verejné obstarávanie, podmienky podnikania v Čechách - založenie spoločnosti, legislatíva, dotácie a pod.), propagácia INFOBODU a Programu cezhraničnej spolupráce SK-ČR 2007-2013.

KONFERENCIA na Slovensku (Žilina):


Medzinárodná konferencia za účelom prezentácie SK-CZ cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni a za účasti vysokých štátnych činiteľov oboch krajín, podnikateľov, samospráv, inštitúcií, a pod.

VZDELÁVACIE AKTIVITY (Žilina):


Cyklus 3 seminárov s témami:
  • 1) Protokol a etiketa v cezhraničnom podnikaní,
  • 2) Základné chyby podnikateľov v cezhraničnom podnikaní,
  • 3) Interaktívny marketing ako inovačný nástroj biznisu.

KONZULTAČNÉ DNI (Žilinský kraj):


Cyklus 4 konzultačných dní za aktívnej účasti zástupcov veľvyslanectiev. Konzultačné dni budú určené pre malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, a pod. Poskytnú informácie z diplomatickej a podnikateľskej praxe (účasť zástupcov veľvyslanectiev), poskytnú praktické informácie o podnikaní v ČR, poradenstvo a konzultácie.

PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU:


Publicita projektu, programu, zhotovenie www podstránky na už existujúcom serveri ŽRK SOPK, zhotovenie a umiestnenie bannera, tabule, tlač brožúr, propagačných materiálov, spracovanie prezentácie projektu, tlačové správy, reklama na internete, média, a pod.sipka

Aktivity realizované KHK Zlín:ZALOŽENIE INFOBODU CZ-SK (koordinačného centra pre cezhraničnú spoluprácu CZ-SK) A SPUSTENIE ČINNOSTI:


Zriadenie „INFOBODU“ v Zlíne, propagácia infobodu, poskytovanie informácií pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.

ROADSHOW INFOBODU v Zlínskom kraji:


Realizácia série štyroch roadshow formou diskusných panelov v okresných mestách Zlín, Uherské Hradište, Kroměříž, Vsetín so zameraním na prezentáciu projektu, INFOBODU a Programu cezhraničnej spolupráce SK-ČR 2007-2013.

KONFERENCIA v Čechách (Zlín):


Medzinárodná konferencia za účelom prezentácie CZ-SK cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni a za účasti vysokých štátnych činiteľov oboch krajín, podnikateľov, samospráv, inštitúcií, a pod.

VZDELÁVACIE AKTIVITY (Zlín):


Cyklus 8 seminárov s témami:
  • 1) Región Žilina: všeobecné informácie o SR, makroekonomické informácie, granty, dotácie pri podnikaní v Žilinskom kraji, sieť odberateľov, sieť dodávateľov,
  • 2) Založenie firmy na Slovensku (legislatíva, podklady pre registráciu a pod.),
  • 3) Zamestnávanie SR pracovníkov (zákonník práce, zákon o ochrane osobných údajov, úrad práce a sociálnych vecí na Slovensku, a pod.)
  • 4) Obchodné špecifiká pri styku s firmami (problematika slovenskej meny, obchodná korešpondencia)
  • 5) Kontroly vo firme (daňová kontrola, inšpektorát práce, colná správa, sociálna a zdrav. poisťovňa)
  • 6) Vymáhanie pohľadávok (postupy pri vymáhaní pohľadávok v SR, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok),
  • 7) Dane na Slovensku - seminár bude realizovaný 2 krát (základné informácie týkajúce sa daní na Slovensku, časté chyby, problematika jednotlivých daní, zákony).

PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU:


Publicita projektu, programu, zhotovenie www podstránky na už existujúcom serveri KHK Zlín, zhotovenie a umiestnenie bannera, tabule, tlač brožúr, propagačných materiálov, spracovanie prezentácie projektu, tlačové správy, reklama na internete, média, a pod.

domov sitemap © 2012 SOPK Žilina