Logo projektu
Adresa infobodu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská a Česká republika
hidden
Európska Únia, Európsky fond regionálneho rozvoja


areatlac

sipka

Infobodsipka

INFOBOD SK-CZ Vám poskytne informácie:Podmienky podnikania a investovania v Českej republike • Privatizácia v Českej republike • Legislatíva v Českej republike • Kontakty, adresy • Vyhľadávanie partnerov • Poradenstvo, konzultácie • Informácie o veľtrhoch a výstavách • Informácie o inštitúciách v Českej republike • Podnikateľskú literatúru, informačné CD.

sipka

INFOBOD SK-CZ pre Vás organizuje:Obchodné misie, Branžové veľtrhy • Obchodné stretnutia, roadshow, školenia, workshopy • Branžové, podnikateľské a tematické hospodárske fóra, konferencie • Poskytuje servis podnikateľom.

sipka

Kontakt na INFOBOD SK-CZ:


logo infobodu

Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421-41-7235 102, -655
Fax : 00421-41-7235 102
E-mail: polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
http://www.za.scci.sk/infobod

Bc. Branislav Čulák, manažér projektu
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora,
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421-41-7235 101, -655
E-mail: viator@za.scci.sk
http://www.za.scci.sk/infobod

sipka

Kontakt na INFOBOD CZ-SK:Krajská Hospodářska komora Zlínskeho kraje
Vavrečkova 5262
(bývalý areál Svit, 23. budova)
760 01, ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00420-572-154 555, -554, -553
Tel.: 00420-572-154 550, -554
E-mail: info@khkzlin.cz
http://www.khkzlin.cz/infobod

domov sitemap © 2012 SOPK Žilina