Logo projektu
Adresa infobodu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská a Česká republika
hidden
Európska Únia, Európsky fond regionálneho rozvoja
areatlac

sipka

Informácie o projekteSchválenie projektu: júl 2012
Podpísanie zmluvy: v štádiu prípravy
Začiatok realizácie projektu: august 2012
Ukončenie projektu: júl 2014


sipka

Cieľ projektu:Cieľ projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce a sieťovania, vytvorenie stabilnej kooperačnej siete, podporiť upevnenie existujúcich väzieb a ich rozvoj na základe spolupráce medzi subjektmi ekonomického a občianskeho sektora. Projekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj slovensko-českého pohraničia a vytvorenie siete spájajúcej českých a slovenských partnerov. Má za cieľ odstrániť nedostatky v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania, vytvoriť stabilnú sieť orientovanú na spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi inštitúciami v oblasti podnikania a hospodárstva.
Projekt zabezpečí stálu podporu medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností medzi regionálnymi a miestnymi samosprávami. Stále aktuálne informácie ohľadne možnosti projektového zapojenia sa do cezhraničnej spolupráce a iných možností vzájomnej spolupráce prispejú k ľahšej identifikácii potrieb, priorít cezhraničnej spolupráce.

sipka

Hlavné aktivity:


  • ZALOŽENIE INFOBODU SK-CZ a CZ-SK (koordinačného centra pre cezhraničnú spoluprácu SK-CZ, CZ-SK) a SPUSTENIE ČINNOSTI v Žiline a v Zlíne,
  • ROADSHOW INFOBODU v Žilinskom kraji a Zlínskom kraji,
  • KONFERENCIA na Slovensku a v Čechách (Žilina, Zlín),
  • VZDELÁVACIE AKTIVITY (Žilina, Zlín),
  • KONZULTAČNÉ DNI (Žilinský kraj),
  • PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU.
domov sitemap © 2012 SOPK Žilina