Logo projektu
Adresa infobodu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská a Česká republika
hidden
Európska Únia, Európsky fond regionálneho rozvoja
areatlac

sipka

Kontaktsipka

Slovenská obchodná a priemyselná komora,


Žilinská regionálna komoralogo

Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421-41-7235 101, -102, -655
E-mail: viator@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk, polskoza@za.scci.sk
http://www.interbiznis.sk, http://www.spok.sk, http://www.viator.sk


sipka

Krajská hospodářska komora,


Zlínskeho krajelogo

Vavrečkova 5262, 760 01 ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00420-572-154 555, -554, -553
E-mail: info@khkzlin.cz
http://www.khkzlin.cz

domov sitemap © 2012 SOPK Žilina