ONLINE PRIHLÁSENIE na aktivity SOPK ŽilinaZÁKON O ODPADOCH č. 79/2015 Z.z.
POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADOM, EVIDENČNÁ A
OHLASOVACIA POVINNOSŤ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE za rok 2022
15. február 2023, online webinárFirma, Inštitúcia: *
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto): *
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: *
Fax:
E-mail: *
Členstvo v SOPK (s DPH): *
Člen SOPK - 84 € Nečlen SOPK - 102 €
Úhrada účastníckeho poplatku: *
Bankový prevod (2 dni pred)
1. účastník: *
2. účastník:
3. účastník:
4. účastník:
5. účastník:
Poznámka:
captcha
refresh
 
Informácia:
Osobné údaje zozbierané v tomto formulári budú použité iba za účelom plánovania
a organizácie tohto podujatia. Po jeho skončení budú všetky osobné údaje vymazané
s výnimkou e-mailu, ktorý bude v budúcnosti použitý na oslovenie ďalšími akciami SOPK.
Poznámky:
* - povinné pole.
Potvrdzujúci e-mail by mal prísť do niekoľkých minút.
V prípade, že e-mail nemáte v priečinku "Doručená pošta", skontrolujte priečinok SPAM.
Ak by potvrdzujúci e-mail neprišiel vôbec je potrebné vyplniť prihlášku opätovne,
príp. overiť telefonicky doručenie do SOPK na čísle 0949-727 802, 041-7235 103.