FOND MALÝCH PROJEKTOV


ŽILINA - ZLÍN - OSTRAVA

znak

Projekt: „Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)“„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektov.“ Kód malého projektu: SK/FMP/11b/01/012

Projekt upevňuje, dopĺňa, rozširuje a propaguje existujúcu kooperačnú sieť slovenských a českých partnerov s využitím inovatívnych prístupov. Projekt svojimi aktivitami vytvára a udržuje systém trvalej cezhraničnej spolupráce. Hlavné aktivity projektu: Propagácia a podpora fungujúcich Infobodov (Žilina, Zlín, Ostrava), konferencia, workshop, stretnutia projektových partnerov za účelom výmeny know how a poradenstva. Široký tematický záber má posilniť sociálny a hospodársky rozvoj pohraničia, čo je prioritným cieľom Programu. Cieľové skupiny projektu: podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne, obyvatelia cezhraničného regiónu (študenti, žiaci) a zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy.

Začiatok realizácie: november 2018,
Koniec realizácie: máj 2019.Partneri projektu:

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Zlínskeho kraje
Vavrečkova 5262, 760 01 ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00420-731-116-144, E-mail: info@khkzk.cz
http://www.khkzk.cz

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8, 709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKE HORY, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00420-724-613-105, E-mail: info@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz


© 2019 SARRON design, SOPK Žilina domov   sitemap   email