FOND MALÝCH PROJEKTOV


ŽILINA - ZLÍN - OSTRAVA

znak

Aktivity projektuSTRETNUTIA PARTNEROV PROJEKTU ZA ÚČELOM VÝMENY SKÚSENOSTÍ A PRESUNU KNOW HOW:

Úlohou stretnutí je prezentácia vzájomných skúseností a presun know how partnerov z hľadiska realizácie aktivít projektu, vzájomnej spolupráce ako aj činnosti Infobodov.

VZDELÁVACÍ WORKSHOP INFOBODU (Žilina):

Realizácia vzdelávacieho workshopu na tému využitia inovačných nástrojov vo využití marketingu v cezhraničnej spolupráci.

ČINNOSŤ INFOBODOV:

Propagácia a činnosť fungujúcich Infobodov (Žilina, Zlín, Ostrava). V rámci činnosti infobodov bude spracovaná spoločná brožúrka o Infobodoch, kontaktoch a teritoriálnych informáciách SK a CZ. Táto brožúrka bude následne taktiež poskytnutá partnerom.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA na Slovensku (Žilina):

Medzinárodná konferencia za účelom prezentácie SK-CZ cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni a za účasti štátnych činiteľov oboch krajín, podnikateľov, samospráv, inštitúcií, a pod. Cieľom konferencie je poukázať na aktuálne problémy v cezhraničnej spolupráci, otvoriť diskusiu a navrhnúť riešenia týchto problémov taktiež vyzdvihnúť a poukázať aj na pozitíva. Jedným z výstupov medzinárodnej konferencie bude podpis dohody o partnerstve a spolupráci medzi ŽRK SOPK a ďalšou partnerskou inštitúciou, čím sa rozšíri partnerská sieť o ďalšieho partnera.

PROPAGÁCIA INFOBODU A AKTIVÍT PROJEKTU:

Propagácia jednotlivých aktivít projektu za využitia inovatívnych foriem (internet), propagácia INFOBODU a partnerských Infobodov, ich činnosti.© 2019 SARRON design, SOPK Žilina domov   sitemap   email