FOND MALÝCH PROJEKTOV


ŽILINA - ZLÍN - OSTRAVA

znak

Infobodznak

INFOBOD SK-CZ Vám poskytne informácie:• Podmienky podnikania a investovania v Českej republike • Privatizácia v Českej republike
• Legislatíva v Českej republike • Kontakty, adresy • Vyhľadávanie partnerov
• Poradenstvo, konzultácie • Informácie o veľtrhoch a výstavách
• Informácie o inštitúciách v Českej republike • Podnikateľskú literatúru.


znak

INFOBOD SK-CZ pre Vás organizuje:• Obchodné misie, Branžové veľtrhy
• Obchodné stretnutia, roadshow, školenia, workshopy
• Branžové, podnikateľské a tematické hospodárske fóra, konferencie
• Poskytuje servis podnikateľom.

znak

Logo infobodu :Ing. Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 Žilina, SR
Tel.: 00421-41-7235 102, -655
Fax : 00421-41-7235 102
E-mail: zahrza@za.scci.sk
http://www.za.scci.sk/triangel
Ing. Branislav Čulák, vedúci projektový manažér
Hálkova 31, 010 01 Žilina, SR
Tel.: 00421-41-7235 101, -655
Fax : 00421-41-7235 653
E-mail: viator@za.scci.sk
http://www.za.scci.sk/triangel


znak

Logo infobodu :KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ČR
Tel.: 00420 731 116 144
E-mail: info@khkzk.cz
http://www.khkzk.cz
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ČR
Tel.: 00420 724 613 105
E-mail: info@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz

© 2019 SARRON design, SOPK Žilina domov   sitemap   email